سمیرا شاه پسندی

page title shape page title shape page title shape
سمیرا شاه پسندی
shape shape

اطلاعات

سرکار خانم شاه پسندی دوره دیده آی مت، دارای مدرک لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی تهران و مدرک دوره های آزاد رفتار با کودک که از سال ۱۴۰۱ با مرکز تخصصی آی مت تهران همکاری و تدریس میکنند.

دوره های سمیرا شاه پسندیyellow