بنفشه مولایی

page title shape page title shape page title shape
بنفشه مولایی
shape shape

اطلاعات

سرکار خانم مولایی دارای مدرک لیسانس زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور تهران و‌ مدرک دوره های آزاد روان درمانی کودک و رفتار با کودک که از سال ۱۴۰۰ با مرکز تخصصی آی مت تهران همکاری میکنند.

دوره های بنفشه مولاییyellow