صفا محمدی

page title shape page title shape page title shape
صفا محمدی
shape shape

اطلاعات

سرکار خانم محمدی دارای مدرک لیسانس علوم ترییتی از دانشگاه تهران و دوره های آزاد رفتارشناسی کودک و تحلیل رفتار کودک که از سال ۱۴۰۰ با مرکز تخصصی آی مت تهران همکاری دارند.

دوره های صفا محمدیyellow