پریسا گوشه ایی

page title shape page title shape page title shape
پریسا گوشه ایی
shape shape

اطلاعات

سرکار خانم گوشه ایی دارای مدرک علوم تربیتی از دانشگاه پیام نور تهران و‌ دوره اتاق درمان و تعارضات ، بازی درمانی کودک از دانشگاه تهران مرکز، که از سال ۹۷ بصورت آنلاین و حضوری با مرکز تخصصی آی مت تهران همکاری میکنند.

دوره های پریسا گوشه اییyellow