پریسا آشناگر

page title shape page title shape page title shape
پریسا آشناگر
shape shape

اطلاعات

سرکار خانم آشناگر دوره دیده آی مت و دارای مدرک لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه تهران و مدرک رفتار با کودک از انجمن روانشناسان تهران هستند که از سال ۱۴۰۰ کار تدریس در مرکز تخصصی آی مت تهران را عهده دار هستند.