زهرا عباسی

page title shape page title shape page title shape
زهرا عباسی
shape shape

اطلاعات

سرکار خانم عباسی دارای مدرک لیسانس روانشناسی از دانشگاه پیام نور تهران و مدرک دوره های آزاد روانشناسی کودک از سال۱۴۰۱ با مرکز تخصصی آی مت تهران همکاری می نمایند.

دوره های زهرا عباسیyellow