نوشته ها و مقالات حاوی تگ مرکز تخصصی آی مت

دوره آی مت قرمز ترم 1 کلاس A

پک قرمز اولین پک از دوره آموزشی آی مت است که مختص کودکان ۳ تا ۴ سال می باشد.

دوره آی مت قرمز ترم اول 1A کلاس A

پک قرمز اولین سطح از دوره آی مت است که مختص کودکان 3 تا ۴ سال می باشد.

دوره آی مت آبی ترم اول 3A کلاس A

ترم 3a اولین ترم از پک آبی است .

نتیجه ای در بر نداشت.
نتیجه ای در بر نداشت.