نوشته ها و مقالات حاوی تگ دفتر مرکزی آی مت

دوره آی مت قرمز ترم چهارم 2B کلاس A

ترم 2B ترم چهارم از پک قرمز و ترم آخر این پک می باشد. در این ترم بچه ها تا عدد ۲۰ میتوانند بخوانند و بشمارند و بنویسند و مفهوم اعداد و دسته های یکی و ده تایی را آموزش میبینند.

نتیجه ای در بر نداشت.
نتیجه ای در بر نداشت.